Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2015

m-i-n-d-f-u-c-k
8896 7988 390
Reposted frommru3 mru3 viabeginner beginner
m-i-n-d-f-u-c-k
8424 4d46 390
Reposted frommiejmniej miejmniej viabeginner beginner
m-i-n-d-f-u-c-k

December 10 2014

m-i-n-d-f-u-c-k
7777 426c 390
Reposted fromniespelnione niespelnione viabeginner beginner
m-i-n-d-f-u-c-k
6557 eac0 390
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viabeginner beginner
m-i-n-d-f-u-c-k
1133 4567 390
Reposted fromretaliate retaliate viabeginner beginner
m-i-n-d-f-u-c-k
9577 26e8 390
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viabeginner beginner
m-i-n-d-f-u-c-k
8896 7988 390
Reposted frommru3 mru3 viabeginner beginner
m-i-n-d-f-u-c-k
8424 4d46 390
Reposted frommiejmniej miejmniej viabeginner beginner

December 06 2014

m-i-n-d-f-u-c-k
Zgadza się. Nic mi nie wychodzi. Czasami boję się, że wszystko, co robiłam do tej pory, nie miało żadnego sensu. Miewam bardzo realistyczne sny, gwałtownie budzę się w środku nocy i przez jakiś czas nie mogę rozróżnić, co jest rzeczywistością, a co nią nie jest... Coś w tym rodzaju. Rozumiesz, o czym mówię?
— Haruki Murakami, "Sputnik Sweetheart"
Reposted fromfuckyou fuckyou viajointskurwysyn jointskurwysyn
m-i-n-d-f-u-c-k
Reposted fromsarkasmo sarkasmo viafatu fatu
2867 a289

iamnotdoingshittoday:

This is the type of Jedi I would be.

Reposted fromspacebisexuals spacebisexuals viafatu fatu
m-i-n-d-f-u-c-k
9575 0665 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viafatu fatu
m-i-n-d-f-u-c-k
9011 dd5a 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafatu fatu
m-i-n-d-f-u-c-k
"Czasem góry zasłaniają
To
co jest za górami
trzeba więc przesunąć góry
ale ja nie mam potrzebnych
środków technicznych
ani siły
ani wiary
która przenosi góry
więc nie zobaczysz tego
nigdy
wiem o tym
i dlatego
piszę"
— Tadeusz Różewicz "Dlaczego piszę?", fragm.
Reposted fromjoyce-james joyce-james viafatu fatu
m-i-n-d-f-u-c-k
Lepiej znamy intencje naszych czynów niż owe czyny. Lepiej wiemy, co chcieliśmy powiedzieć, niż co naprawdę powiedzieliśmy. Wiemy, kim chcemy być - nie wiemy, kim jesteśmy.
— J. Dukaj"Lód"
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viafatu fatu
m-i-n-d-f-u-c-k
6502 3ddd 390
Reposted fromscorpix scorpix
m-i-n-d-f-u-c-k
'dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo
mogę dotykać i
zapamiętać cię...'

                                                          fisz

September 19 2014

m-i-n-d-f-u-c-k
5657 bb03 390
Reposted fromGoldenHare GoldenHare viabeginner beginner
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl